Esencia do parnej sauny lúčne kvety 5 l

Esencia do parnej sauny lúčne kvety 5 l

Hodnotenie produktu: Zatiaľ bez hodnotenia. Buďte prvý!

Vaše hodnotenie:

Esencia do parnej sauny LÚČNE KVETY

-tlmí bolesti

-uvoľňuje

-ukľudňuje

Dávkovanie: 3-5 ml esencie zrieďte s 1 litrom vody, alebo podľa intenzity a veľkosti kabíny do saunového vedierka. Esenciu nesmiete nikdy používať nezriedenú, pretože môže dôjsť ku vznieteniu.

Označenie špecifickej rizikovosti: Vysoko horľavý. Dráždi oči. Škodlivý pre vodné organizmy, môže vyvolať dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí. Vdychovaním pary môže spôsobiť ospalosť a závraty. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte obal tesne uzavretý, na dobre vetranom mieste. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia – zákaz fajčenia! Bezpečnostné inštrukcie: Môže vyvolať senzibiláciu pri styku s kožou. Škodlivé pre vodné organizmy, môžu vyvolať dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte obal tesne uzavretý, na dobre vetranom mieste. Uchovávajte mimo dosahu zdroja zapálenia - zákaz fajčenia. Nevdychujte pary / aerosoly. Zamedzte styku s kožou. Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Používajte vhodné ochranné rukavice. Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. Tento materiál alebo jeho obal musí byť zneškodnený ako nebezpečný odpad. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Viď špeciálny pokyn alebo bezpečnostný list. Nikdy nemiešajte s inými chemikáliami. Obsahuje: Benzylakohol, D-Limonen. Môže spôsobovať alergickú reakciu, nepoužívať v blízkosti zdrojov tepla. Nepoužívať vnútorne.

103,87 € s DPH

122,20 € s DPH Zľava 18,33 €

Dostupnosť: Skladom

Nový komentár

* (Povinné)

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info