Esencia do suchej sauny tundra 1 l

Esencia do suchej sauny tundra 1 l

Hodnotenie produktu: Zatiaľ bez hodnotenia. Buďte prvý!

Vaše hodnotenie:

Esencia do suchej sauny tundra zvyšuje vitalitu, posilňuje, vonia trávou

32 € s DPH

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: Chemoform

  • Vonná aróma do suchej sauny TUNDRA zvyšuje vitalitu, posilňuje, vonia trávou ...

 

Dávkovanie:

V závislosti od veľkosti saunovej kabíny a požadovanej intenzite dávkujeme cca 3-5 ml do saunového vedra (odparovacej misky) .

Nikdy nepoužívame esenciu neriedenú.

NEBEZPEČENSTVO VZNIETENIA!

Označenie špecifickej rizikovosti: R11 Vysoko horľavý. R36 Dráždi oči.. R43 Môže vyvolať senzibiláciu pri styku s kožou. R51/53 Toxický pre vodné organizmy, môže vyvolať dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí.R67 Pary môžu spôsobovať ospalosť a malátnosť. S 2 Uchovávajte mimo dosahu detí.. S7/9 Uchovávajte obal tesne uzavretý, na dobre vetranom mieste. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia- zákaz fajčiť. S23 Nevdychujte pary, aerosoly. S24 Zamedzte styku s kožou. Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. S37 Používajte vhodné ochranné rukavice. S46 Pri požití ihneď vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. S60 Tento materiál alebo jeho obal musí byť zneškodený ako nebezpečný odpad.S61 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Viď špeciálne pokyny alebo bezpečnostné listy. Obsahuje D-Limonen. Môže spôsobiť alergickú reakciu.

NIKDY NEMIEŠAJTE S INÝMI CHEMIKÁLIAMI!NESKLADUJTE V BLÍZKOSTI ZDROJOV TEPLA. NEPOUŽÍVAŤ VNÚTORNE.

Nový komentár

* (Povinné)

odzimovanie-bazenov-bezchlorova-chemia

bazen-virivka

bazenova-sol

vonne aromy

meranie-tvrdosti-vody

bezdotykova-dezinfekcia

bazenove-fotolyzery

tabletovana-sol

okuliare-do-solarka

bazeny-virivky-vypredaj

Táto stránka používa cookies. Viac info