Esencia do suchej sauny eukalyptus 1 l

Esencia do suchej sauny eukalyptus 1 l

Hodnotenie produktu: Zatiaľ bez hodnotenia. Buďte prvý!

Vaše hodnotenie:

Esencia do suchej sauny EUKALPYTUS

-povzbudzujúca
-chladivá
-svieža

Dávkovanie: V závislosti od veľkosti kabíny a požadovanej intenzite dávkujeme cca 3-5 ml do saunového vedra .Nikdy nepoužívame esenciu neriedenú.
NEBEZPEČENSTVO VZNIETENIA!

Označenie špecifickej rizikovosti:
R11 Vysoko horľavý. R36 Dráždi oči.. R43 Môže vyvolať senzibiláciu pri styku s kožou. R51/53 Toxický pre vodné organizmy, môže vyvolať dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí.R67 Pary môžu spôsobovať ospalosť a malátnosť.
S 2 Uchovávajte mimo dosahu detí.. S7/9 Uchovávajte obal tesne uzavretý, na dobre vetranom mieste. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia- zákaz fajčiť. S23 Nevdychujte pary, aerosoly. S24 Zamedzte styku s kožou. Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. S37 Používajte vhodné ochranné rukavice.
S46 Pri požití ihneď vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. S60 Tento materiál alebo jeho obal musí byť zneškodený ako nebezpečný odpad.S61 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Viď špeciálne pokyny alebo bezpečnostné listy.
Obsahuje D-Limonen. Môže spôsobiť alergickú reakciu. NIKDY NEMIEŠAJTE S INÝMI CHEMIKÁLIAMI!NESKLADUJTE V BLÍZKOSTI ZDROJOV TEPLA. NEPOUŽÍVAŤ VNÚTORNE.

Obal je zakázané používať opakovane.Obal  znehodnoťte v súlade  so zákonom o odpadoch ako nebezpečný odpad.

21,52 € s DPH

26,90 € s DPH Zľava 5,38 €

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: Chemoform

Nový komentár

* (Povinné)

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info