Menu

Starostlivosť o bazénovú vodu

Ako sa starať o bazén a bazénovú vodu

Ako dezinfikovať bazénovú vodu ?

Ako dezinfikovať bazénovú vodu ?

Dezinfekcia bazénovej vody spočíva v pridávaní bazénovej chémie, alebo v dávkovaní takých chemických prípravkov do bazénovej vody, ktoré zabránia rozmnožovaniu škodlivých organizmov vo vode.

Riasy, baktérie a podobné mikroorganizmy zapríčiňujú v bazénovej vode zozelenanie, zhnednutie, zmútnenie vody, alebo iné zmeny, následkom ktorých voda zapácha a je možné ju označiť aj za zdraviu škodlivú.

Takúto vodu je potrebné dezinfikovať  a týchto mikroorganizmov ju zbaviť. 

K tomu slúžia chemické prípravky, biocídy, ktoré spoľahlivo zneškodnia mikroorganizmya  vodu vyčistia. 

Aby tieto prípravky správne fungovali, musí byť splnených niekoľko chemických podmienok. Okrem iného musí byť nastavené pH vody na 7,00 až 7,30. Úplne ideálna hodnota pH je 7,20.

Nižšie pH, tzn pod 7,00 sa označuje ako kyslé prostredia, nad 7,30-7,40  ako prostredie zásadité. Ak máte vodu mimo uvedených rozsahov, je dezinfekčná chémia málo účinná, resp., neúčinkuje vôbec. 

Určite ste sa stretli s konštatovanám, že bazénová voda smrdí od chlóru ... je to v prvom rade dôsledok zle nastaveného pH. Môže to byť taktiež dôsledok prítomnosti viazaného chlóru....

Ak je pH nastavené dobre,  chlór v bazéne nie je cítiť ako zapáchajúci. 

Na meranie parametrov vody použite kvalitné testery bazénovej vody. 

Pre testovanie bazénovej vody Vám ponúkame  testery:

- tabletový tester na testovanie bazénovej vody, skúmavkové,  jednoduché, odporúčame pre  pre bežnú prax pri prevádzkovaní bazéna. 

- jednoduchšie elektronické testery AQUACHECK, ktoré merajú s pomocou testovacích pásikov chlór, pH a alkalinitu.

Tí, ktorí majú vyššie nároky a  potrpia si na vyššiu presnosť, máme veľmi kvalitné, cenovo dostupné  a presné fotolyzéry, ktoré svojou presnosťou pre Vás zabezpečia dokonalý prehľad o hodnotách a parametroch v bazénovej vode, podľa ktorých môžete presne nadávkovať chémiu.

 

 

Pranie pieskového filtra

Pranie pieskového filtra

Pranie pieskového filtra je jedno z najdôležitejších úkonov pri údržbe bazéna. Pri praní filtra sa uvoľnia na pieskových zrnkách zachytené mechanické nečistoty, mŕtve aj živé riasy, zbytky pokožky, vlasy, lístie. tráva a pod., ktoré sa tam zachytili a tieto nečistoty sú vďaka uvedenému "praniu filtra" odplavené do kanála. 

Pranie sa iniciuje po vypnutí bazénovej filtrácie pootočením 6 cestného ventilu na bazénovom filtry (alebo podobného ovládacieho bazénového ventilu) do polohy "pranie". Následne sa zapne filtrácia bazéna a čerpadlo vytlačí praciu vodu do kanála - odpadu spolu s vyplavovanými nečistotami z bazénového filtra.

Netreba zabudnúť otvoriť ventil, ktorý je uzatváracím smerom do odpadu kde má odtiecť pracia voda...

Po primeranom čase prania filtra sa vypne čerpadlo, šesť cestný ventil sa prepne do polohy dopieranie a čerpadlo sa na niekoľko sekúnd znovu zapne. Na dopieranie stačí cca 10 -15 sekúnd.

Po praní, dopieraní bazénového filtra sa šesťcestný ventil filtrácie prepne naspäť do polohy "filtrovanie".

Po vypratí filtra sa dopustí do bazéna čerstvá voda a môže sa spustiť filtrácia bazéna s čistým "vypratým" filtrom.

Prečo je dôležité prať bazénový filter? 

  • Odstránenie biologických a mechanických nečistôt z bazénového filtra, ktoré by inak ďalej kontaminovali vodu v bazéne.
  • Dopustením určitého množstva čerstvej vody sa obnoví kvalitný dezinfekčný cyklus pôsobenia chlóru, alebo iného dezinfekčného prípravku
  • Zriedi sa množstvo a podiel chémie vo vode, ktorá už nemusí byť účinná

Výmena piesku v bazénovom filtry

Výmena piesku v bazénovom filtry

Výmena piesku sa odporúča vtedy, keď sú zrniečka piesku už "opotrebované" ...

Dochádza k tomu cca do 2-3 rokov filtrovania. 

Vymeňte piesok za nový, zvýši sa kvalita filtrovania vášho bazéna a budete mať čistejšiu vodu.

Tí, ktorí chcú do kvality filtrácie bazénovej vody investovať trochu viac a ešte viac ju skvalitniť, môžeme im odporúčať použitie filtračného skla.

Do filtra sa ho pridáva cca o 15-20 % menej, ako klasického piesku. Z toho vychádza, že ak je aj filtračné sklo  drahšie, tým, že je to treba menej, cana je nakoniec len o máličko vyššia, ako u obyčajného piesku.

Čo sa týka najčastejšie používaného piesku, používame kvalitný piesok, ktorý neobsahuje veľa jemného prachu, alebo kalu, ktorý je obvykleaž v množstve 10-15% vo filtračných pieskoch predávaných najčastejšie v hypermaketoch s podozrivo nízkou cenou. (lacné filtračné piesky sú plné prachu a tak už pri prvom praní filtra sa vám z filtra odplaví možno aj 5 % objemu. Na filtrovanie tak ostane piesku evidentne menej.

Odporúčame vždy na jar pred spustením filtrácie bazéna filtračný piesok skontrolovať, či sa z neho odstránili všetky nečistoty, či je ho vo filtry dostatočné množstvo

 

Bazénová UV lampa, dezinfikovanie

Bazénová UV lampa, dezinfikovanie

UV lampy v bazénoch slúžia na zvýšenie účinnosti dezinfekcie bazénovej vody pôsobením UV (ultrafialového) žiarenia.

Pri tejto forme dezinfekcie preteká voda cez trubicu, v ktorej svieti UV žiarivka. UV žiarenie je schopné zabiť pomerne široký okruh baktérií a živých organizmov a takto podporiť dezinfikovanie vody. 

Pri použití UV lampy sa dá hovoriť o tom, že je možné zredukovať množstvo použitej dezinfekčnej chémie (chlór, alebo aktívny kyslík). pH prípravok sa eliminovať týmto spôsobom nedá. 

UV žiarivka sa musí v určitých časových limitoch vymeniť, inak je málo účinná, alebo neúčinkuje vôbec a len zbytočne spotrebováva elektrickú energiu. Dobu výmeny určuje výrobca UV lámp.

 

 

Starostlivosť o pieskový filter pri bazéne

Starostlivosť o pieskový filter pri bazéne

Starostlivosť o pieskový filter spočíva v pravidelnej kontrole tlaku pri filtračnom procese. Prekročenie tlakových pomerov v pieskovom filtry môže znamenať prasknutie filtra a značné škody na bazénovej technológii. 

Pri výmene filtračného piesku v bazénovom filtry treba dať pozor pri nasypávaní nového piesku. Na dno filtra je treba napustiť cca do 1/3 vodu a až potom sypať filtračný piesok. Zamedzíte tak poškodenie kolektorov na spodku filtra.

Koľko hodín denne treba filtrovať bazén

Koľko hodín denne treba filtrovať bazén

Filtrovanie bazénovej vody a doba, ako dlho sa má voda v bazéne filtrovať ... , o tom kolujú na internete mnohé vzájomne okopírované a často nepravdivé, resp., mylné  informácie.  

Niektoré zdroje hovoria o filtrovaní vody, bez určenia závislosti na teplote bazénovej vody, výkone filtrácie a záťaže bazéna kúpajúcimi sa... 

Pri filtrovaní vody dochádza k cirkulácii vody v celom objeme bazéna, k distribúcii bazénovej chémie a v súvislosti s tým k  samotnému dezinfikovaniu vody. Pri dezinfekcii bazénovej vody sa umŕtvujú riasy, choroboplodné zárodky a všetko živé, mikroskopické, čo vode nemá čo robiť ...

Pomerne významný podiel na dobe filtrácie bazéna má teplota vody. Naše dlhoročné skúsenosti hovoria o tom,  že teplota bazénovej vody na úrovni 26 C sa musí filtrovať 14-16  hodín denne, ba i viac.  Na zreteľ však treba brať aj výkon bazénovej filtrácie.

Žiaľ, mnohí zákazníci v snahe ušetriť na bazéne (ale niekedy aj v dôsledku prirodzenej nevedomosti, internetovému zlému informovaniu a pod.,) zvolia filtračný rozsah, ktorý je na hraniciach výkonu pre daný objem bazéna. Na vine sú často aj samotní výrobcovia filtračných systémov, ktorí poddimenzovávajú pomer objem bazéna / filtračný výkon. 

Teplota vody okolo 29-30 C a viac sa musí filtrovať takmer nonstop!

Hlavne v prípadoch destkých bazénov, bazénov pre batoľatá, kde sa udržiava teplota nad 30 C  platí, že doba filtrácie musí byť čo najdlhšia. Častým javom je, že sa to nedodržiava a voda nie je zdravá! 

Názor, že pri kratšej dobe filtrovania bazénovej vody sa ušetrí na nákladoch za elektrickú energiu, treba spočítať, koľko stojí nasadenie šokovej terapie a ostatnej bazénovej chémie pre ozdravenie bazénovej vody. Prípadne ak sa kvôli nekvalitnej vode musí vymeniť celý jej objem.

 

Bazény s kartušovou filtráciou

Bazény s kartušovou filtráciou

Máte nadzemný bazén? Máte kartušovú filtráciu v bazéne, alebo vírivke? 

Niektoré bazény, hlavne nadzemné,  majú filtráciu, ktorá nie je na báze filtrovania cez vrstvu piesku, ale cez kartušový filter. 

Pozor: Do takýchto bazénov nepoužívajte klasické vločkovače, rozjasňovače a podobne nazývané produkty, pretože si predčasne zničíte kartušový filter.

Čistenie takýchto filtrov je treba robiť nasledovne: 

Filter, resp. filtračnú vložku vyberte z bazéna

Vypláchnite pod vodou a pod vyšším tlakom spomedzi lamiel filtra všetky mechanické nečistoty.

Rozpustite vo vode tabletu čistiaceho a dezinfekčného prípravku, resp., prípravku FILTERCLEANER ... 

Namočte bazénový filter (prípadne vírivkový filter) do tohto čistiaceho roztoku a nechajte pôsobiť takú dlhú dobu, aká je predpísaná pre uvedený prípravok na čistenie filtrov.

Následne filter dôkladne opláchnite.

Po opláchnutí je filter znovu použiteľný pre filtrovanie bazéna. 

Ak z nejakého dôvodu bazénový filter nebudete ihneď používať, určite ho neodkladajte znečistený a nevydezinfikovaný a nenechajte ho takto vyschnúť s nečistotami. 

Filtre tohto druhu sú pomerne drahé a celkom nedostupné. Oplatí sa im venovať patričná pozornosť.

Viac o filtroch sa dočítate TU.

Objednať dezinfekčný prostriedok na čistenie filtrov TU 

V našej ponuke je aj mimoriadne bohatá škála náhradných filtračných riešení pre náhradu kartušového filtra ... na báze mikrofázových materiálov, ktoré majú veľmi dobrú filtračnú schopnosť . Ponúkame dnes najširšiu škálu náhrady filtrov kartušového typu.

Napíšte nám, aký máte problém s kartušovým filtrom a poradíme Vám.

Chlorová dezinfekcia bazénovej vody

Chlorová dezinfekcia bazénovej vody

Všetci odborníci na bazénovú dezinfekciua dezinfikovanie bazénov potvrdia, že bez chlóru niet dezinfekcie  !

Je to naozaj pravda, pretože ak si pozriete KBÚ (kartu bezpečnostných údajov) ktoréhokoľvek zázračného prípravku na tzv., bezchlórové dezinfikovanie, niekde sa v tom prípravku schováva obvykle dobre zamaskovaný chlór, ktorý je "zaobalený" v zlúčenine, ktorá je možnos škodlivejšia na ľudské zdravie a ekológiu, ako samotný chlór. Čím je tento zázračný prípravok drahší, tým má lepšie maskovanie...: -)

Treba vedieť, že dezinfekciu vody zabezpečuje niektoý druh biocídneho prípravku v našich končinách je to hlavne chlór, alebo aktívny kyslík. 

Chlór sa do bazéna dostáva z chlórových tabletiek (nedajte sa oklamať počtom  5 v jednom...6 v jednom a viac v jednom...) skutočne je účinných látok v tablete maximálne 4, ostatné sú tam len priadné materiály, aby tableta držala pokope a s dezinfekciou bazéna už tieto zložky nemajú nič spoločné.

Druhá možnosť je elektrolýza soli. Touto elektrolýzou sa získava plynný chlór, ktorý vodu vydezinfikuje. Aj v tomto smere sa objavujú rôzne nové zlúčeniny, ktoré sa netvária ako soľ, ale ide tiež v princípe o elektrolýzu. 

V prípade používania tekutého chlóru je to chlorňan sodný, najčastejšie používaný do dávkovačov chémie. 

Všetky biocídy musi byť registrované v CCHLP a bez tejto registrácie a splnenia legislatívnych požiadaviek na distribúciu biocídnych prípravkov je porušenie zákona a hazardovanie so zdravým.

Chlóru sa netreba báť, kvalitné prípravky sú účinné a hlavne bezpečné. Ako ich správne používať a nemať problém s bazénovou vodou vám radi poradíme

 

 

Bezchlorová dezinfekcia bazéna

Bezchlorová dezinfekcia bazéna

Bezchlórová dezinfekcia bazénov a víriviek spočíva v používaní prípravkov, ktoré sú najčastejšie založené na báze pôsobenia aktívneho kyslíka.

Na trhu je aj zopár prípravkov, ktoré sú zmesou rôznych chemikálií ( ... v dosť veľkom objeme...) ktoré vodu síce vydezinfikujú, v princípe sú však len prekombinovanou "zlúčeninou" rôznych biocídnych prípravkov, ktoré likvidujú dostatočne spoľahlivo živé mikroorganizmy vo vode. Je sporné  odbúranie týchto "utajených" doplnkových prísad z bazénovej vody. Najspoľahlivejšie sa spomedzi prípravkov v kategórii "bezchlórová bazénová chémia" osvedčili prípravky s aktívnym kyslíkom. 

Aj tu sa objavujú prípravky, ktoré sú úplne klasické bezchlórové prípravky na dezinfikovanie bazéna na báze aktívneho kyslíka, ktoré majú často "tajuplné názvy", a sú importované na slovenský trh s nejasnými registráciami pre biocídne prípravky a pritom sa vďaka názvu a bombastickým popisom predávajú za nekresťanské ceny ... Stretli sme sa už aj s prípravkom, ktorý nebol registrovaný, bol to evidentne biocíd, bol prezentovaný ako bezchlórový, pritom základná účinná látka obsahovala zlúčeninu s chlórom. 

Bazénovú chémiu, aj tú bezchlórovú kupujte u overených a osvedčených predajcov, kde sa viete poradiť a svoj problém prekonzultovať so skúseným predajcom. 

 

Úprava pH v bazénovej vode

Úprava pH v bazénovej vode

pH v bazénovej vode sa reguluje tekutými a granulovanými prípravkami. Pokiaľ potrebujeme pH znížiť, používame pH mínus, pokiaľ ppotrebujeme zvýšiť, používame pH plus.

Úprava bazénovej vody šokovým chlórom

Úprava bazénovej vody šokovým chlórom

V prípade, že bazénová voda zozelenie, alebo inak sa pokazí, je potrebné ju preliečiť šokovaním, na čo slúži tzv., šokový chlór. Našou dobrou radou je použitie šokového chlóru CHEMOCLOR, ktorý vodu vďaka svojej koncentrácii rýchlo "napraví" a z vody sa odparí.

Takto sa bazén môže v pomerne krátkej dobe znovu používať. 

Po použití urobte pranie filtra, aby ste z bazénového filtra odstránili uhynuté riasy a biologické unečistenie, ktoré bolo prípravkom zlikvidované-

Priebežná dezinfekcia bazénovej vody

Priebežná dezinfekcia bazénovej vody

Priebežná dezinfekcia bazénovej vody spočíva v dôslednej kontrole hodnôt pH. Ak sú tieto v poriadku, na dezinfikovanie bazénovej vody použite multifunkčné tablety v množstve podľa objemu bazéna. 

Obvykle sa jedna dávka používa cca na 6-7 dní, ak sa rozpustia vo vode skôr, nie je treba okamžite dávať ďalšiu dávku multifunkčných tabliet, postačí na uvedený 6. ... 7. deň.

Ako účinná je soľná dezinfekcia bazéna?

Ako účinná je soľná dezinfekcia bazéna?

V súčasnosti je módnym hitom použitie solinátorov (salinátorov, solničiek..) do bazénov. Jedná sa o elektrolýzu mierne slanej vody, čím sa v solinátore vyrobí plynný chlór a tento vydezinfikuje vodu. 

Pre použitie solinátora musí byť v systéme aj automatické dávkovanie prípravku na reguláciu pH. 

Pokiaľ sa budete rozhodovať pre solinátor na dezinfikovanie bazénovej vody, je vhodné uvažovať o kvalitnom zariadení, aby ste sa nestali otrokom obsluhy tohto zariadenia

Použite "GPS" súradnice k tomu, aby ste sa k nám bez problémov dostali !

V prípade, že kliknete priamo na obrázok, zobrazí sa vám navigačná mapa,

ktorá vás k nám priamo dovedie!

Čakáme Vás s dobrým sortimentom a poradenstvom k väčšine problémov spojených s bazénom.

Príďte na nákup príslušenstva k bazénu, vírivke či saune

 gps bazeny mostpools

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať